Artikkeli » 21.7.2021

Jämsän kristillisellä opistolla ollaan tyytyväisiä päätökseen ulkoistaa IT-ylläpito Isowelille

"Vahva suositus"

Jämsän Kristillinen opisto on Keski-Suomessa sijaitseva vapaan sivistystyön oppilaitos. Opiston kurssitarjonta on monipuolista ja noin 150 nuorta suorittaa opiston perusjakson vuosittain. Opistolla järjestään runsaasti myös erilaisia lyhytkursseja, ja niihin osallistuu joka vuosi yhteensä n. 3500 eri-ikäistä opiskelijaa.

Jämsän kristillinen opisto:

”  Muutoksen tarve oppilaitoksemme IT-ympäristössä tuli ajankohtaiseksi kun IT-asioita opetustyönsä ohella hoitava henkilö oli jäämässä väliaikaisesti pois työtehtävistään. Apua tarvittiin monella osa-alueella, ja erityisesti koimme tarvetta lähi- ja etätuelle ongelmatilanteisiin. Työnkuvan moninaisuus ja lisääntynyt työn määrä saivat harkitsemaan oman täysiaikaisen IT-vastaavan palkkaamista, mutta Isowelin esittämä kustannushinnoittelu kokonaisvaltaiselle ylläpidolle sai vaakakupin kallistumaan ulkopuolisen tuottajan puoleen ja palveluiden keskittämiseen yhdelle toimijalle. Myös paikallinen tuki palveluiden käyttöönotossa sekä nopeat vasteajat olivat seikkoja, jotka tukivat Isowelin valintaa IT-kumppaniksemme. ” 

Isoweli: 

” Asiakkaan päätettyä ulkoistaa koko IT-ympäristön ylläpito Isowelille yhteistyö aloitettiin tekemällä alkukartoitus ympäristöön sekä käymällä kehityskohteet läpi. Kartoituksen pohjalta luotiin yhteinen suunnitelma IT-ympäristön kehittämiseksi. Palveluiden käyttöönotto aikataulutettiin yhdessä Asiakkaan kanssa, ja eri kehityskohteiden toteutukset suunniteltiin hoidettavaksi siten, että käyttöönotosta ei aiheutuisi katkoja tai haittaa opiston henkilökunnan työskentelylle. Työt toteutuksesta testaukseen asti ajoitettiinkin siis kansanopiston työympäristössä viikoittain toistuviin hiljaisempiin aikoihin.

Asiakkuusvuosien aikana on koko Jämsän kristillisen opiston IT-ympäristö uudistettu pala palalta, ja esimerkiksi aiemmin useista lähiverkoista koostunut langaton verkko on rakennettu kokonaan uusiksi. Työasemat ja palvelimet on siirretty valvontaan etähallinnan piiriin, ja nykyään Isowelin valvontajärjestelmä reagoi nopeasti ja ennaltaehkäisevästi mahdollisiin häiriöihin ja laiterikkoihin johtaviin ongelmatilanteisiin.

Kansanopiston IT-ympäristön tietoturvaa on parannettu mm. laitehallinnalla, tietoturvaohjelmalla ja käyttäjähallinnalla. Laitteiden päivittyminen tapahtuu nykyään automaattisesti uusimpien päivityksien asentuessa vaivattomasti ilman aikaa vievää manuaalisesti suoritettavaa työtä.

Koko opiston henkilökunnalle ja opiskelijoille on otettu käyttöön Microsoft 365 -palvelut, jotka tarjoavat yhteensopivat ja monikäyttöiset työkalut kaikkien ulottuville sijainnista riippumatta. Tiedostojen sijaitseminen pilvessä mahdollistaa niiden yhteiskäytön, muokkaamisen ja jakamisen viestintäsovelluksia ja pilvitallennuspalveluita hyödyntäen. 

” Olemme iloisia, että voimme tulevaisuudessakin osana Frendyä olla kehittämässä Jämsän kristillisen opiston IT-ympäristöä heidän tarpeitaan ja toiveitaan kuunnellen. ”

Jämsän kristillinen opisto:

”  Olemme tyytyväisiä tapaan, jolla Isoweli on hoitanut palveluiden käyttöönotot. Ne on toteutettu tehokkaasti mahdolliset haitat opiston toiminnalle minimoiden. 

Kaikki toimitilat kattavan uudistetun langattoman verkon ansiosta liikkuminen oppilaitoksen rakennuksesta toiseen onnistuu nykyään sujuvasti tarvitsematta siirtyä verkosta toiseen. Pulmatilanteissa saamme avun ripeästi ja kustannustehokkaasti Isowelin ServiceDeskin kautta etäyhteyttä hyödyntäen, ja tarvittaessa paikanpäälle on mahdollista lähettää asentaja selvittämään ongelmaa. Isowelin kautta saamme kätevästi yli 50 IT-alan ammattilaisen osaamisen käyttöömme, ja voimme kohdistaa omat resurssimme kansanopiston toiminnan edistämiseen ilman huolta sen IT-asioista.

Laitehankintojen keskittäminen Isowelille on tehnyt työ- ja opetusvälineistön tilaamisesta selkeää ja aikaasäästävää. Toimitukset tapahtuvat ripeällä aikataululla, ja tietokoneet tulevat meille tarpeitamme vastaten valmiiksi esiasennettuina. ”

” Isoweli on kaikkea sitä, mitä IT-kumppanilta odotamme. Palvelu on asiantuntevaa ja hinta-laatusuhteeltaan erinomaista, ja heidän sitoutuneisuutensa ulkoistusratkaisuumme toimii moitteetta ja kattavasti. Ongelmatilanteet tulevat nopeasti ratkaistuiksi, ja apua on saatavilla aina sitä tarvitessamme. Erityisen tyytyväisiä olemme laitetukeen, jota Isoweli:n kautta saamme. 
Voimme vahvasti suositella Isoweli Oy:tä IT-kumppaniksi! ”

Jämsän Kristillisen opiston käytössä olevat Isoweli-palvelut: