Artikkeli » 26.7.2021

Isoweli on Pelastakaa Lapset ry:n valinta

Pelastakaa Lapset ry:n ja Isowelin ajatuksia yhteistyöstä ja käytössä olevista ratkaisuista.

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Pelastakaa Lapset ry:

” Aloittaessamme yhteistyön Isowelin kanssa meillä oli tarve valtakunnalliselle IT-kumppanille, joka pystyy tarjoamaan sekä etätukea että paikallista lähitukea. Aluetoimistomme sijaitsevat  ympäri Suomea, ja siksi molempien tukimuotojen saatavuus yhdeltä toimijalta on meille tärkeää. Keskustoimistollamme oli jo omasta takaa käytössä IT Onsite Support -henkilö, mutta kasvaneesta työmäärästä johtuen tuntui järkevältä ulkoistaa tämä palvelu Isowelille. Käyttöömme nimetty IT-lähitukihenkilö kuulosti juuri siltä mitä tilanteemme kaipasi.

Laitetilausten suhteen siihenastinen menettely oli osoittautunut haastavaksi. Meiltä puuttui keskitetyn laitehankinnan kumppani, joten eri puolilla Suomea jouduttiin käyttämään useita eri  toimijoita ja tämä vei paljon työaikaa. Kaipasimme IT-kumppania, joka pystyisi kattavasti  toimittamaan laitteistot organisaatiollemme koko maan laajuisesti. ”

Isoweli:

” Laitetilausten keskittämiseksi sekä elinkaarenhallintaa varten Pelastakaa Lapset ry:lle perustettiin omat tunnukset Isowelin verkkokauppaan. Tilausten tekemisen helpottamiseksi heidän tilatuimmista tuotteistaan räätälöitiin kätevästi valittavissa olevia tuotepaketteja. 

Etätuen tarpeeseen lähdimme vastaamaan loppukäyttäjille suunnatulla ServiceDesk -palvelulla. Palvelun käyttöönotto ajoitettiin vuosien 2016-2017 vaihteeseen, jolloin Isoweli toimitti Pelastakaa Lapset ry:lle yli 200 uutta työasemaa oheislaitteineen. Laitevaihtojen yhteydessä tietojen kerääminen ServiceDeskin tulevaa käyttöä varten oli luontevaa. Samassa yhteydessä Isowelin tekniset asiantuntijat myös ajantasaistivat toimistojen IT-dokumentaation.

Pelastakaa Lapset ry:n henkilökunta ympäri Suomen  ohjattiin olemaan jatkossa tuki- ja palvelupyynnöissä yhteydessä suoraan Isowelin ServiceDeskiin. Näin apu on saatavilla nopeasti ja suurimmassa osassa ongelmatilanteita kätevästi etäyhteyden kautta.

Keskustoimiston IT Onsite Support -henkilö viettää paikan päällä toimistolla 2-3 päivään viikossa. Yleisimpiä työtehtäviä ovat uusien käyttäjien luominen ja työntekijöiden IT-perehdytys sekä käyttöön tulevien laitteiden valmistelu. Lisäksi päivittäinen työnkuva pitää sisällään tietokoneiden vianmäärityksiä ja vianratkaisua, ohjelmien asennusta sekä laitteiden takuu- ja huoltoasioiden hoitoa. ”

Isoweli toimii nykyään osana uutta koko Suomen laajuista IT-yhtiö Frendyä, ja voimme siis jatkossa tarjota Pelastakaa Lapset Ry:lle vielä aiempaakin laajempaa tietoteknistä osaamista.

Pelastakaa Lapset ry:

”Vuosia kestänyt asiakkuus on saanut meidät vakuuttuneiksi siitä, että Isoweli on juuri oikea IT-kumppani Pelastakaa Lapset ry:lle. Kriteerimme, kuten kustannustehokkuus sekä asioiden hoituminen nimetyn yhteyshenkilön kautta, ovat täyttyneet Isowelin kanssa erinomaisesti.

Asiakassuhteen ylläpito on Isowelin puolelta ollut kiitettävän aktiivista. Pidämme asiakasvastaavan kanssa säännöllisesti palavereita, ja lisäksi IT Onsite Support -tukihenkilö toimii tietohallintopäällikkömme kanssa erittäin tiiviissä yhteistyössä.

Isoweli hoitaa asioitamme joustavalla otteella, ja erityistä kiitosta annammekin henkilökunnan palvelualttiudesta. Myös asiantuntemus lähituessa ja ServiceDesk -palvelussa ansaitsee erityismainnan.

Yhteistyömme on syventynyt vuosien mittaan, ja uusia ratkaisuja suunnitellessamme luotamme jatkossakin Isowelin kykyyn tarjota juuri meille mitoitettuja palveluita. ”

Pelastakaa Lapset ry:n käytössä olevat Isoweli-palvelut: