Artikkeli » 26.7.2021

Isoweli on Pelastakaa Lapset ry:n valinta

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla.

Pelastakaa lapset ry:

” Aloittaessamme yhteistyön Isowelin kanssa meillä oli tarve valtakunnalliselle IT-kumppanille, joka pystyy tarjoamaan sekä etätuki-palveluita että paikallista lähitukea. Aluetoimistojemme sijaitessa ympäri Suomea on molempien tukimuotojen saatavuus samalta toimijalta erittäin tärkeää. Keskustoimistollamme oli jo omasta takaa käytössä IT Onsite Support -henkilö, mutta kasvaneesta työmäärästä ja työjärjestelyistä johtuen tuntui järkevältä ulkoistaa tämä palvelu Isowelille. Organisaatiomme ulkopuolinen erityisesti meidän käyttöömme nimetty IT-lähitukihenkilö kuulosti juuri siltä mitä tilanteemme kaipasi.

Laitetilausten suhteen siihenastinen menettely oli osoittautunut haastavaksi. Meiltä puuttui keskitetyn laitehankinnan kumppani, joten laitetilaukset olivat pirstaloituneita ja niihin meni huomattava määrä työaikaa. Eri puolelle Suomea jouduttiin käyttämään useita eri toimijoita ja hallitsemaan useita eri toimittajia. Kaipasimme siis IT-kumppania, joka keskitetysti ja kattavasti pystyisi toimittamaan tarvitsemamme laitteistot organisaatiollemme koko maan laajuisesti. ”

Isoweli:

” Laitetilausten keskittämiseksi sekä elinkaarenhallintaa varten Pelastakaa Lapset ry:lle perustettiin omat tunnukset Isowelin verkkokauppaan. Tilausten tekemisen vaivattomuutta lisättiin räätälöimällä Asiakkaan tilatuimmista tuotteista kätevästi valittavissa olevia tuotepaketteja. 

Etätuen tarpeeseen lähdimme vastaamaan loppukäyttäjille suunnatulla ServiceDesk -palvelulla. Sen käyttöönottoa varten saimme etukäteen Asiakkaalta heidän eri toimipisteitään koskevan dokumentaation ja IT-materiaalin. ServiceDesk -palvelun käyttöönotto ajoitettiin vuosien 2016-2017 vaihteessa tapahtuneen isomman laite-elinkaarivaihdon yhteyteen. Isoweli toimitti Pelastakaa Lapset ry:lle tällöin yli 200 uutta työasemaa oheislaitteineen ja laitevaihtojen yhteydessä tietojen kerääminen ServiceDeskin tulevaa käyttöä varten oli luontevaa. Laitekäyttöönottoja tehtäessä Isowelin tekniset asiantuntijat dokumentoivat ja ajantasaistivat toimistojen IT-dokumentaation, jonka jälkeen tämä materiaali piirrettiin yhtenäiseksi verkkokuvaksi ja toimitettiin Asiakkaalle. 

Organisaation tai yrityksen työntekijöiden tiedottaminen loppukäyttäjätuen aktivoimisesta on olennainen osa ServiceDeskin käyttöönottoa. Pelastakaa Lapset ry:n henkilökunta  Keskustoimiston käyttäjiä lukuunottamatta ohjattiin olemaan jatkossa IT-tuki- ja palvelupyynnöissä yhteydessä suoraan Isowelin ServiceDeskiin. Näin mahdollistettiin avun saaminen nopeasti ja suurimmassa osassa ongelmatilanteita kätevästi etäyhteyttä hyödyntäen.

Keskustoimistolle suunnattu IT Onsite Support -tukipalvelutoiminta ei ollut käyttäjille täysin uutta, koska Asiakkaalla oli jo entuudestaan käytössä lähitukihenkilö organisaation sisältä. Keskustoimiston tukipalvelun osalta Isowelin tekniset IT-asiantuntijat tutustuivat toimiston IT-ympäristöön sekä käyttäjiltä tuleviin yleisempiin yhteydenottopyyntöihin saadakseen kokonaiskuvan tilanteesta. IT Onsite Support -henkilön rooli ja käyttöaste määritettiin tämän selvityksen pohjalta Keskustoimistolla vietettyjen päivien asettuessa 2-3 päivään viikossa. Yleisimmiksi työtehtäviksi toimistolla ovat muodostuneet uusien käyttäjien luominen ja työntekijöiden IT-perehdytys sekä käyttöön tulevien laitteiden valmistelu. Lisäksi päivittäinen työnkuva pitää sisällään tietokoneiden vianmäärityksiä ja vianratkaisua, ohjelmien asennusta sekä laitteiden takuu- ja huoltoasioiden hoitoa. ”

Isoweli toimii nykyään osana uutta koko Suomen laajuista IT-yhtiö Frendyä, ja voimme siis jatkossa tarjota Pelastakaa Lapset Ry:lle vielä aiempaakin laajempaa tietoteknistä osaamista.

Pelastakaa lapset ry:

” Asiakassuhteemme ylläpito on Isowelin puolelta ollut kiitettävän aktiivista ja tarpeitamme vastaavaa. Asiakasvastuullisen yhteyshenkilömme kanssa pidämme säännöllisesti palavereita, joissa käymme läpi yhteistyötä sekä keskustelemme palveluiden kehittämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi Isowelin IT Onsite Support -tukihenkilö toimii tietohallintopäällikkömme kanssa erittäin tiiviissä yhteistyössä.

Vuosia kestänyt asiakkuutemme on vahvistanut käsitystämme siitä, että Isoweli on juuri oikea IT-kumppani Pelastakaa Lapset ry:lle. Kustannustehokkuus sekä IT-tarpeidemme hoituminen meille nimetyn yhteyshenkilön kautta olivat kriteereitämme yhteistyökumppanin valinnassa, ja nämä vaateet ovatkin täyttyneet erinomaisesti Isowelin kanssa yhteistyötä tehdessämme.

Toimiminen Isowelin kanssa on sujunut todella joustavasti, ja erityistä kiitosta annammekin henkilökunnan palvelualttiudesta. Myös asiantuntemus lähituessa ja ServiceDesk -palvelussa ansaitsee erityismainnan.

Yhteistyömme on syventynyt asiakkuutemme edetessä, ja uusia ratkaisuja suunnitellessamme luotamme ehdottomasti jatkossakin Isowelin kykyyn tarjota tarpeisiimme mitoitettuja palveluita. ”

Pelastakaa Lapset ry:n käytössä olevat Isoweli-palvelut: